QY球友会

image.png


上海龙之梦大酒店


订房联系人:郑雨晴   

地址:上海市长宁区延安西路1116号   

星级:五星级               

电话:*8622   

传真:        

电邮:    

          

image.png

QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY千亿国际