QY球友会

image.png


上海虹桥西郊假日酒店


订房联系人:刘佳欣   

地址:上海市青浦区沪青平公路2000号    

星级:4星     

电话: 021-3973 8888

传真:021-3973 8866  

电邮:sky..cn

          

image.png
QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY球友会 QY千亿国际